Cookie Consent by Free Privacy Policy website

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY BALÍK123.CZ

1. olzalogistic.com, s.r.o. (dále OlzaLogistic) se sídlem: Protifašistických bojovníků 1329/19, 73701 Český Těšín, Česká republika, IČ: 015 03 057, DIČ: CZ 015 03 057, zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě s číslem C 55992, poskytuje na objednávku, ne však jménem Zákazníků, služby v rámci odesílání Balíků Příjemcům na území Evropské unie (dále Balík123.cz), s výjimkou celních území.

2. Služby uvedené v odst. 1 jsou poskytovány v souladu s předpisy o kurýrních zásilkách General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., PPL CZ s.r.o. a Zásilkovna s.r.o.

 

§ 2. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Ceník – ceník Zásilek Balík123.cz, dostupný na stránkách: http://balik123.cz/.

2. Pracovní den – každý den v týdnu od pondělí do pátku, s výjimkou dnů pracovního volna (svátků), přičemž tyto obchodní podmínky v rámci výpočtu počtu Pracovních dnů budou uplatňovat kalendáře dnů pracovního volna (svátků) platné v:

a. zemi sídla/bydliště Zákazníka;
b. zemi sídla/bydliště Příjemce zásilky;
c. v Tranzitních zemích (v zemích, přes které je přepravována Zásilka od Zákazníka k Příjemci).

3. Zákazník – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity nebo fyzická osoba, která objednala u OlzaLogistic Službu doručení Zásilky Příjemci.

4. Země odesílatele – země, ze které je Zásilka odeslána.

5. Země příjemce – země, do které je Zásilka odeslána.

6. Tranzitní země – každá země, ve které Zásilka mění stav během doručení ze Země odesílatele do Země příjemce.

7. Odesílatel – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity nebo fyzická osoba, která byla určena Zákazníkem jako odesílatel Zásilky.

8. Příjemce – právnická osoba, organizační jednotka bez právní subjektivity nebo fyzická osoba, kterou uvedl Zákazník jako Příjemce zásilky.

9. Balík – věc zabalena požadovaným nebo obvyklým způsobem.

10. Doručující subjekt – General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o. PPL CZ s.r.o. nebo Zásilkovna s.r.o.

11. Zásilka – Balík odeslány přímo z adresy (Zásilka GLS) nebo z PPL Parcelshopu (Zásilka PPL) nebo z výdejního místa Zásilkovny (Zásilka Zásilkovny) v zemi, ve které je tato Služba nabízena, a doručeny přímo na adresu na území Evropské unie, s výjimkou celních území, určených v Systému.

12. Systém – zásilkový systém Balík123.cz, dostupný na stránkách http://balik123.cz/

13. Reklamační řád – „Reklamační řád OlzaLogistic”, dostupný na stránkách olzalogistic.com

14. ParcelShop – místo pro příjem Zásilky podané Odesílatelem nebo místo pro výdej Zásilek Příjemci a které je jako Parcelshop označené.

 

§ 3. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Předmětem obchodních podmínek je poskytování Služby v rámci odesílání Zásilek.

2. Služba uvedena v odst. 1 zahrnuje:

1) tuzemskou přepravu Balíků do následujícího pracovního dne od dne převzetí,
2) mezinárodní přepravu Balíků do vybraných členských zemí Evropské unie, jejichž seznam a doby dodání se nacházejí na stránce (https://www.balik123.cz/),
3) vyzvednutí Balíku následující pracovní den po přijetí objednávky,
4) službu dobírky na území České republiky.

 

§ 4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

1. Služby jsou poskytovány na základě podaných v Systému objednávek odběru (Zásilky GLS) nebo předání (Zásilky PPL a Zásilkovny) a doručení Zásilek.

2. U zásilek GLS Objednávka je přijatá, pokud je podána v pracovní den do 16:00 hodin. Objednávky podané v pracovní den po 16:00 budou zapracovány následující pracovní den. Příklad: Pokud objednatel objedná službu v pondělí (pracovní den) po 16:00 hodině, bude jeho objednávka zpracována v úterý (pracovní den) a nakládka uskutečněna ve středu (pracovní den). Pokud objednatel objedná službu v pondělí (pracovní den) do 16:00, nakládka bude uskutečněna v úterý (pracovní den).

3. U zásilek PPL a Zásilkovny, Objednávka je přijatá, pokud je podána ne později než do konce pracovní doby PPL ParcelShopu nebo výdejního místa Zásilkovny, na němž Zákazník plánuje podat zásilku. OlzaLogistic nenese odpovědnost za jakékoliv zpoždění, způsobené Klientem nebo třetí stranou, jehož výsledkem bude neúspěšné podání zásilky,

4. Informace spojené se zásilkou, jakož i doklad o doručení (v rámci doby promlčení) je možno kdykoli zpětně vyhledat.

5. Podání objednávky doručení zásilky zahrnuje:

1) přihlášení do Systému (platí pro registrované uživatele) nebo otevření stránky http://balik123.cz;
2) volbu vhodných parametrů Zásilky (hmotnost* a rozměry Balíku*; země odeslání a doručení*);
3) určení počtu Zásilek pro jednoho Příjemce;
4) uvedení údajů Příjemce (jméno a příjmení*, název firmy, adresa*), včetně kontaktních (telefonní číslo*, email*);
5) uvedení údajů Odesilatele (jméno a příjmení*, název firmy, adresa*), včetně kontaktních (telefonní číslo*, email*);
6) uvedení výše dobírky (pokud platí);
7) zvolení platební metody;
8) zvolení Doručujícího subjektu, němž bude Zásilka přepravována;
9) zaškrtnutí políčka Souhlasím se zpracováním osobních údajů* (aktuální znění souhlasu je dostupné pod odkazem https://www.balik123.cz/osobni-udaje);
10) podání objednávky Zásilky v Systému označením příkazu „Objednat”, které se zároveň považuje za uzavření Smlouvy o přepravě dle těchto obchodních podmínek;
11) u zásilek PPL a Zásilkovny – vytisknutí štítku pro jeho nalepení na Balík.

6. Při změně adresy, Balík123.cz udělá pokus o upřesnění a následné doručení zásilky na správnou adresu. Služba zahrnuje i pokus o druhé doručení po prvním neúspěšném pokusu o doručení zásilky.

7. Po podání objednávky zásilky je Zákazník povinen připravit Balík k odběru Doručujícím subjektem. Příprava Balíku bude provedena dle požadavků uvedených v §7, 8, 9 a 10.

8. Odběr Doručujícím subjektem znamená:

1) u zásilek GLS – vyzvednutí balíků kurýrem na adrese Odesílatele;
2) u zásilek PPL –předání balíků označených štítky společnosti PPL CZ s.r.o. v ParcelShopu PPL CZ s.r.o.
3) u zásilek Zásilkovny - předání balíků označených štítky společnosti Zásilkovna s.r.o. na výdejním místě Zásilkovny.

9. Zákazník má právo na odstoupení zdarma od podání Zásilky. Odstoupení bude pokaždé podáno nejpozději do 7:30 h ve dni plánovaného odběru Zásilky, a to účinným odesláním zprávy na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., přičemž účinné odeslání zprávy znamená, že Zákazník obdrží potvrzení o přečtení zprávy zaměstnancem OlzaLogistic.

10. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 7 opravňuje firmu OlzaLogistic požadovat po Zákazníkovi náklady za neodeslané a neodebrané Zásilky.

11. V případě poruchy Systému, jejíž odhadovaný čas odstranění překročí 24 h, Balík123.cz umožní Zákazníkovi odeslání Balíků jiným způsobem, při dodržení všech lhůt určených ve smlouvě.

12. Podáním objednávky odběru a doručení Zásilek Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Ceníkem a Reklamačním řádem, a taktéž s dalšími dokumenty, dostupnými na stránkách http://balik123.cz/.

 

§ 5. DOBÍRKY

1. Vybranou dobírku OlzaLogistic odešle během 10 dnů na účet Objednatele.

2. Objednatel je povinen zadat pravdivý a správný účet v ČR.

3. Balík123.cz převádí celou částku v CZK uvedenou v objednávkovém formuláři.

4. Balík123.cz nenese zodpovědnost za chybně uvedený účet Objednatele. V případě chybně uvedeného účtu, Balík123.cz vynaloží veškerou snahu, aby kontaktoval (e-mailem, telefonicky) Objednatele za účelem získání správného čísla účtu pro převod doběrečného. Pokud se Balík123.cz nepodaří kontaktovat Objednatele, Balík123.cz vyčká do chvíle, kdy se sám Objednatel přihlásí. Tato skutečnost špatně uvedeného čísla účtu Objednatele v objednávkovém formuláři může mít vliv na opoždění v případě převodu částky doběrečného na účet Objednatele, avšak Objednatel v takovém případě nemá právo vznášet jakékoliv námitky z titulu opožděné platby na účet.

 

§ 6. VRATKY

1. Balík, který příjemce nepřevzal (vratka), bude odeslán zpět Zákazníkovi na jeho náklady, jejichž výše je stanovena v Ceníku.

2. Cena za odeslání Vratky může být pro jednotlivé druhy zásilek (GLS, PPL, Zásilkovna) jiná.

3. Vratka může být odeslána:

1) tím stejným Doručujícím subjektem jako automatická přímá zásilka od Adresáta k Zákazníkovi;
2) jakoukoliv kurýrní službou jako obyčejná zásilka ze Skladu OlzaLogistic.

4. Vratky, uvedené v odst. 2 bod 2) můžou být odeslány jako balíky na dobírku, přičemž výše dobírky odpovídá nákladům na odeslání Vratky.

5. K Vratkám uvedeným v odst. 2 bod 2) bude pokaždé připojena faktura za službu odeslání Vratky.

6. Faktura za odeslání Vratky, která je uvedená v odst. 2 bod 1) bude odeslána Zákazníkovi jako pdf na jeho mailovou adresu uvedenou v Systému.

 

§ 7. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST A ROZMĚRY BALÍKŮ

1. Balík je možno podat do hmotnosti 30 kg.

2. Rozměr Balíku:

V případě Zásilek GLS, Obvod (2x výška + 2x šířka + délka) nemůže být větší než 300 cm, jeho povolená délka může být max. 200 cm, výška 60 cm a šířka 80 cm.

3. Balík123.cz doručí každý Balík do přijímacího regionálního depa nebo distribuční centrály, kde je zásilka automaticky zvážena na elektronické váze a její hmotnost je automaticky registrována společně s číslem Balíku.

4. Pokud bude zjištěn při kontrolním vážení v depu nesoulad s hmotností uvedenou objednatelem v neprospěch Balík123.cz a/nebo nesoulad s povolenými rozměry balíku a/nebo nesoulad s §8 Podmínek, má Balík123.cz právo požadovat po objednateli uhrazení administrativního poplatku uvedeného v těchto obchodních podmínkách. Zákazník se tímto zavazuje tento administrativní poplatek neprodleně uhradit na základě pokynů poskytnutých provozovatelem Balík123.cz.

5. Administrativní poplatek se vypočítává následujícím způsobem:

AP = CP – UP + 200 Kč, kde

  • AP je Administrativní poplatek;
  • CP je cena přepravy k příjemci (adresátovi) dle ceníku s přihlédnutím ke skutečné hmotnosti a rozměrům Balíku,
  • UP je uhrazená platba za službu.

 

§ 8. BALENÍ BALÍKŮ

1. Odesílatel se zavazuje zásilku řádně zabalit tak, aby:

1) byl obsah Zásilky zajištěn proti pohybu tak, aby obal Zásilky zajišťoval dostatečnou ochranu zejména pro křehké části obsahu Zásilky,
2) obal Zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se Zásilkou jedné osobě
3) obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo Doručující subjektem stanovené manipulaci, včetně manipulace po válečkové dráze,
4) Zásilka neohrožovala další společně přepravované Zásilky, použitý dopravní prostředek, skladové prostory Doručujícího subjektu nebo prostředky mechanizované ložné manipulace,
5) Zásilka neohrožovala život, zdraví a bezpečnost osob, které přijdou se Zásilkou do styku, a umožňovala – při dodržení elementární opatrnosti a odborné péče – přepravu Zásilek ve vrstvách na ložné ploše dopravního prostředku,
6) byl obal Zásilky celistvý, pravidelného tvaru.

2. Zákazník je povinen zabalit obsah Balíku způsobem znemožňujícím přemísťování obsahu uvnitř Balíku.

3. Balíky mají být zabaleny do nepoškozeného kartónu a zalepeny. Balík123.cz si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě Balíku zabaleného jiným způsobem.

 

§ 9. VÝLUKY

1. Balík123.cz nepřijímá k přepravě:

1) nezabalené nebo nedostatečně zabalené zboží,
2) zboží zabalené v dřevěných přepravkách nebo na paletách,
3) svázané Balíky,
4) zásilky v pytlích nebo vacích,
5) Balíky nepravidelného tvaru,
6) zásilky adresované na P.O. box příjemce,
7) zboží s hodnotou vyšší než 30.000 Kč,
8) věci, jejichž přemísťování je zakázáno právními předpisy nebo smlouvami, mezinárodními dohodami, jejichž stranou je Země odesílatele, Země Příjemce nebo Tranzitní země určitého Balíku;
9) padělky a věci, které porušují práva duševního vlastnictví, či obsah, který je v rozporu s příslušnými obchodními omezeními a embargy, nebo který má být doručen odmítnuté osobě (uvedené v seznamech veřejně odmítnutých osob OSN, EU, USA nebo jiných);
10) hotovost, peněžní známky, kupóny na zboží nebo jiné platební doklad, šeky, platební nebo kreditní karty, kolky, cenné papíry, vzácné kovy, drahokamy a výrobky z nich, šperky, umělecká díla nebo výrobky s uměleckou hodnotou, starožitnosti a další předměty, jejichž hodnota souvisí s jejich stářím, vzácností nebo subjektivními vlastnostmi, numismatické předměty, filatelistické sbírky, průkazy, včetně vstupenek, registračních dokladů nebo s tím spojených nálepek;
11) dokumentaci pro výběrové řízení, obchodní nabídky, účetní doklady;
12) telekomunikační karty typu prepaid a aktivační, případně další s podobnou funkcí;
13) věci převážené na základě dokladů celního odbavení nebo na základě karnetu ATA;
14) předměty, které musí být okolkovány;
15) věci s celní uzávěrou (plombou);
16) živá zvířata nebo rostliny;
17) zboží vyžadující kontrolovanou teplotu;
18) věci snadno se kazící nebo potraviny;
19) léčiva v souladu s předpisy o léčivech, látky pro výrobu léčiv, drogy, psychotropní a halucinogenní látky, s výjimkou určených pro vědecko-výzkumné účely, které jsou odesílány institucemi oprávněnými dle zvláštních právních předpisů;
20) věci, které vyžadují specializované fytosanitární zkoušky;
21) barvy, laky, lepidla a jiné kapaliny, které v důsledku jejich poškození mohou zničit nebo poškodit jiné Balíky nebo zařízení;
22) hořlavé nebo výbušné látky, žíravé látky a další zboží uvedené v dohodě ADR;
23) zbraně a střelivo;
24) tabák a kontaminovaný alkohol;
25) lidské a zvířecí ostatky a jejich zbytky;
26) vnitřní orgány lidí nebo zvířat, tělní tekutiny, výměšky lidského a zvířecího metabolismu;
27) věci, jejichž vlastnosti mohou ohrožovat osoby nebo zničit, poškodit, ušpinit apod. jiné Zásilky;
28) zboží vyžadující speciální zacházení při přemísťování nebo skladování (např. přepravu v určité poloze, např. vodorovné, sklo, keramika, televize, části karoserií, jiné jemné zboží);
29) produkty živočišného původu, dle Nařízení Komise (EU) č. 206/2009 z 5. března 2009.;
30) věci nebo Balíky, jejichž odesílání je zakázáno v souvislosti s právními sankcemi, například z důvodu jejich obsahu, s ohledem na Příjemce nebo zemi, do které nebo z které mají být odeslány. Právní sankce představují veškeré předpisy, směrnice, příkazy nebo zákazy s následkem sankcí (včetně omezení obchodní činnosti nebo ekonomické postihy) vyměřených zemím, fyzickým osobám, právnickým osobám nebo jakýmkoliv jiným organizačním jednotkám, včetně Organizace spojených národů, Evropské unie nebo členských zemí Evropské unie.

2. Při vyzvedávání zásilek řidič Doručujícího subjektu nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují. Vyzvednutí zásilky nepředstavuje schválení jakékoliv výjimky z platných ustanovení těchto Podmínek.

3. Pokud Balík123.cz zjistí, že Zákazník předal k odeslání Balík s obsahem, který byl vyloučen ze Služeb, Balík123.cz odešle tento Balík Zákazníkovi na jeho náklady.

 

§ 10. PRÁVA A POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA

1. Zákazník má právo být informován o stavu Zásilky při využití čísla pro sledování Zásilky, dostupného v Systému. Způsob zjištění stavu Zásilky určuje Balík123.cz tím, že zpřístupní příslušnou informaci na stránkách http://balik123.cz.

2. Zákazník má právo uplatňovat nároky v rámci reklamace. Podmínky podání a vyřízení reklamace jsou uvedeny v Reklamačním řádu, dostupném na stránkách http://balik123.cz/.

3. Zákazník není oprávněn využívat Balík123.cz v rozporu s platnými právními předpisy v Zemi odesílatele, v Zemi Příjemce a v Tranzitních zemích.

4. Zákazník je povinen uvádět v Systému správné a ověřené údaje o Příjemcích a Odesílatelích Zásilek. Při podání Zásilky v Systému je Zákazník povinen dodržovat max. pečlivost. Balík123.cz nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost takovýchto údajů.

5. Zákazník je povinen předávat k odeslání pouze Balíky, jejichž hmotnost a rozměry nepřekročí hodnot, uvedených Zákazníkem při zadávání zásilky v Systému;

6. Zákazník souhlasí se zpracováním firmou OlzaLogistic osobních údajů předaných firmě OlzaLogistic za účelem uzavření smlouvy a poskytnutí Služby, včetně osobních údajů Příjemců. Osoby, jejichž údaje byly předány, mají právo přistupovat k jejich obsahu a opravovat je. Sdělení osobních údajů je dobrovolné, avšak osobní údaje jsou nutné pro správné poskytnutí Služby. OlzaLogistic prohlašuje, že je administrátorem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů rovněž pro marketingové účely.

7. Zákazník je povinen spolupracovat s Balík123.cz v záležitostech spojených s doručením Zásilek Příjemcům.

8. Zákazník nese odpovědnost vůči Balík123.cz za škody způsobené osobám, na vybavení, jiných Zásilkách a za všechny náklady vzniklé v důsledku:

1) podání v Systému nebo jinou formou pokynů a prohlášení nepravdivých, nepřesných, nedostatečných nebo uvedených na nesprávném místě, a taktéž v případě chybějících, neúplných nebo nesprávných dokumentů;
2) vadného stavu Zásilky, chybějícího nebo vadného obalu, nebo chybného provedení činností při nakládce;
3) nepředání nezbytných informací, týkajících se poskytnutí Služby, v návaznosti na požadavek zaslaný Zákazníkovi.

9. Zákazník nese odpovědnost vůči Balík123.cz za nesprávné uvedení údajů v Systému, na jejichž základě má být poskytnuta Služba, včetně uvedení nepravdivých, nepřesných, neúplných údajů nebo uvedených na nesprávném místě. Zákazník nese odpovědnost za chybějící dokumenty, pokud příčina je na jeho straně. Zákazník nese odpovědnost rovněž za chybné nebo nepřesné informace sdělené jinou formou.

10. Pokud Zákazník nesplní povinnost dle §2 odst. 2-4 (údaje Příjemce zásilky a tisk Štítku), Balík123.cz nenese odpovědnost za poskytnutí Služby a vyhrazuje si právo zadržet Balík do doby získání správných údajů.

 

§ 11. PRÁVA A POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST BALÍK123.CZ

1. Balík123.cz je povinen, v rámci poskytovaných Služeb, poskytnout Zákazníkovi veškerou pomoc při kontaktu s Příjemcem, pokud to vyžadují okolnosti.

2. Balík123.cz má právo odmítnout odeslání Zásilky, která nesplňuje kteroukoliv podmínku uvedenou v obchodních podmínkách.

3. Balík123.cz nese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění smlouvy o poskytování Služeb v souladu s obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

4. Služba není provedena v případě ztráty Zásilky po jejím předání Balík123.cz k odeslání (což znamená předaní kurýrovi doručujícího subjektu).

5. Za nadměrné prodlení s odesláním Zásilky je považováno předání Doručujícímu subjektu Balíku, který splňuje všechny požadavky dle obchodních podmínek, po uplynutí více než 2 Pracovních dnů ode dne jeho zadání do Systému, s výhradou odst. 10.

6. Balík123.cz nenese odpovědnost, pokud ztráta, úbytek nebo poškození Zásilky, nebo prodlení při vyřízení Služby vznikly:

1) v důsledku působení vyšší moci,
2) z příčin na straně Odesílatele nebo Příjemce, nebo třetí osoby, kterou používaly tyto osoby, bez zavinění Balík123.cz,
3) s ohledem na vlastnosti věcí předaných k odeslání,
4) z důvodu porušení Odesílatelem nebo Příjemcem obecně platných právních předpisů nebo ustanovení obchodních podmínek, zejména v důsledku:

a. odeslání Odesílatelem věcí s názvem, který neodpovídá skutečnosti, nepřesným nebo neúplným, a které Balík123.cz v souladu s předpisy nebo obchodními podmínkami nepřijímá k přepravě,
b. chybějícího, nedostatečného nebo vadného obalu, čímž vzniká riziko poškození nebo ztráty věcí uvnitř Balíku,
c. nedostatečného nebo nepřesného označení Balíku,
d. nedostatečných nebo chybných vlastností nebo čísel na jednotlivých balících,
e. z jakékoliv jiné příčiny vzniklé bez zavinění Balík123.cz.

7. Balík123.cz nenese odpovědnost za úbytek Balíku, který při předání neměl stopy porušení obalu a který byl předán Doručujícímu subjektu ve takovém stavu.

8. Balík123.cz nese odpovědnost pouze za skutečné, prokazatelné ztráty, které vzniknou Zákazníkovi v důsledku neprovedení nebo nesprávného provedení Služby, tj. s vyloučením ušlých výhod, zisku nebo příjmu Zákazníka nebo třetí strany, pokud nedošlo k úmyslnému zavinění Balík123.cz.

9. V každém případě je odpovědnost Balík123.cz omezena do výše obvyklé hodnoty Balíku, s přepravou kterého Balík123.cz souhlasil, v souladu s těmito obchodními podmínkami.

10. Hodnota Balíku musí být pokaždé prokázána.

11. Pokud škoda nastane následkem okolností, za které Balík123.cz nese částečnou odpovědnost, pak je její odpovědnost omezena do rozsahu, v jakém tyto okolnosti měly vliv na vznik škody.

12. Výše odškodnění za ztrátu nebo úbytek Balíku nemůže přesáhnout obvyklou hodnotu věcí obsažených v Balíku. Odškodnění bude vypláceno podle hodnoty věcí bez DPH. V případě prokázání výše škody v jiné měně, bude odškodnění vypočítáno dle bankovního devizového kurzu ke dni odeslání Balíku.

13. V případě poškození Balíku je odškodnění stanoveno v poměrné výši odpovídají snížení jeho hodnoty.

14. V případě ztráty, úbytku nebo poškození Balíku zaviněného Balík123.cz, Zákazník má právo na vrácení nákladů na přepravu, pokud nějaké vznikly.

15. Balík123.cz má právo přidat k ceně zásilky dodatečné poplatky, které nevyplývají a nebyly specifikovány přímo v Ceníku, pokud tyto poplatky budou připočteny Doručujícím subjektem.

16. Poplatky uvedené v odstavci 15 nesmí mít trvalý charakter, čímž se rozumí omezení jejich platnosti po určitou dobu ("pravidelné" nebo "sezónní" doplatky) a:

1) na konkrétní typ Zásilek;
2) na danou váhu nebo rozměry Zásilek.

17. Omezení uvedená v odstavci 16 bodů 1 a 2 lze použít společně.

18. Dodatečné poplatky se vždy vztahují pouze na Zásilky dodané pouze jasně určeným Doručujícím subjektem.

19. Balík123.cz bude informovat všechny klienty o zavedení dodatečných poplatků, a to zejména o:

1) době platnosti;
2) výši poplatků;
3) druhu, hmotnosti a rozměrech Zásilek, na které se vztahují dodatečné poplatky;
4) způsobu výpočtu.

 

§ 12. FAKTURACE, ÚHRADA

1. Balík123.cz přepravuje jen Balíky, jejichž přepravní náklady hradí objednatel, Balíky podávané nevyplaceně nepřepravuje.

2. Platba za službu probíhá standardně předem, elektronickým online platebním portálem.

 

§ 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Aktuální znění Obchodních podmínek a Ceníků s jejich změnami jsou dostupná v sídle OlzaLogistic a na stránkách http://balik123.cz/.

2. Spory spojené s obchodními podmínkami budou řešeny soudem příslušným dle sídla OlzaLogistic.

3. Jakékoli právní nároky vůči OlzaLogistic jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět, o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

4. Záležitosti neřešené obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky.

5. O změnách obchodních podmínek bude OlzaLogistic informovat na stránce http://balik123.cz nejpozději 14 dnů před nabytím jejich platnosti.

6. Zákazník je povinen seznámit se s novými obchodními podmínkami, pokaždé po obdržení informace o jejich změně.

7. Nedílnou součástí obchodních podmínek je Smlouva o zpracování osobních údajů olzalogistic.com, s.r.o.

8. Obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2018.